Profesionálna ochrana zraku

čeština slovenčina english Polski Русский язык Magyar

OCHRANA
PROTI RIZIKÁM

 

Pri pracovných činnostiach môže dôjsť k ohrozeniu ľudského oka tromi základnými rizikami - mechanickým, chemickým alebo rizikom vyvolaným žiarením. Niektoré z týchto rizík môžu pôsobiť paralelne, prípadne môže byť jedno riziko nasledované iným. Preto je dôležité, aby bolo pracovné prostredie z hľadiska rizika dôkladne zmapované. Samozrejme môžeme identifikovať aj ďalšie riziká, napríklad elektrické, tepelné a podobne. Presná identifikácia rizika je základom pre správny výber okuliarov. UV

PRÍKLADY:

  • Mechanické riziká (prach, náraz, pevné častice napr. piesok, triesky atď.)
  • Tepelné riziká (horúce tekutiny, plamene, iskry)
  • Chemické alebo biologické riziká (kyseliny, rozpúšťadlá, infikovaná krv, atď.)
  • Žiarenie (ultrafialové alebo infračervené žiarenie napr. pri zváraní, rezaní, spájkovaní, prudké svetlo, laser)

AJ DROBNÉ ZRANENIA MÔŽU SPÔSOBIŤ ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY. STAČÍ LEN NEPATRNÉ ZRNKO PIESKU A MÔŽE DÔJSŤ K POŠKODENIU ROHOVKY.

Podľa čoho vybrať správnu ochranu zraku

Medzi základné požiadavky pre ochranu zraku patria rozmery, pevnosť, optické požiadavky (napr. ochrana pred rozstrekom roztaveného kovu a i.) a doplnkové požiadavky, ktoré uvádzajú príslušné normy.

Najdôležitejšie je identifikovať riziká, ktoré pri práci hrozia – napr. zasiahnutie očí kyselinou, žiarenie alebo odletujúce kúsky plastu. Potom určite typ ochrany: bezpečnostné okuliare, ochranné okuliare, krycie ochranné okuliare, celotvárová maska. Na výber máte z ponuky klasických aj módnych ochranných pomôcok.

Pri výbere pomôcok na ochranu zraku myslite aj na možnosť nosenia dioptrických okuliarov. V tomto prípade bude vhodnejšie zvoliť ochranný štít, môžete ale vyberať i z ochranných okuliarov, pod ktoré sa zmestia dioptrické okuliare.

 

iSpector advanced iSpector sport & leisure iSpector classic

 

© CERVA GROUP a.s.,
Všetky práva vyhradené.

Design & SEO: Neofema s.r.o.
Redakčný systém.: Kompletweb.cz