Profesjonalna ochrona wzroku

čeština slovenčina english Polski Русский язык Magyar

NIEBEZPIECZNE
PROMIENIOWANIE

Czym jest promieniowanie ultrafioletowe (UV)?

Promieniowanie ultrafioletowe jest promieniowaniem elektromagnetycznym o długości fali 10-400 nm. nie wywołującym wrażeń wzrokowych u człowieka. Promieniowanie UV jest składową światła słonecznego, ale może też być emitowane ze sztucznych źródeł światła (np. przez spawarki).svetlo

Promieniowanie UV ma zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ na nasze życie, promieniowanie wpływa też na szereg istotnych reakcji chemicznych zachodzących w ludzkim organizmie. Jednakże nadmierna ekspozycja na działanie promieniowania ultrafioletowego może być szkodliwa dla naszej skóry i oczu. Oczy będące receptorami otaczającego nas światła są aparatem o niezwykle delikatnej strukturze. Z całego ludzkiego ciała, oczy są najbardziej narażone na urazy i zmiany zwyrodnieniowe spowodowane promieniowaniem UV.

FAKTY POTWIERDZONE KLINICZNIE

Jest faktem potwierdzonym klinicznie to, że długoterminowa ekspozycja nieosłoniętych oczu na działanie promieniowania słonecznego może prowadzić do urazów zarówno powierzchni oka jak i jego struktur wewnętrznych. Dodatkowo te negatywne skutki oddziaływania promieniowania słonecznego kumulują się na przestrzeni czasu. Im dłużej w ciągu życia oczy narażone są na działanie promieniowania UV, tym większe ryzyko chorób.

Nasz organizm ma zdolność regeneracji uszkodzonych komórek. Jednakże soczewka oka jest tu wyjątkiem - nie ma możliwości naturalnej regeneracji. Z tego właśnie powodu powikłania zdrowotne mogą pojawić się w wyniku stopniowej kumulacji uszkodzonych białek w soczewce oka. URAZY BĘDĄCE WYNIKIEM ODDZIAŁYWANIA PROMIENIOWANIA UV CZĘSTO NIE SĄ WIDOCZNE, CO NIE OZNACZA, ŻE ICH NIE MA!

ZŁUDZENIA

Często ulegamy złudzeniu, że jeśli nie jesteśmy w stanie spostrzec urazów (problemów), problem nas nie dotyczy. Największą pułapką i zagrożeniem promieniowania ultrafioletowego jest to, że skutki jego negatywnego działania nie są widoczne natychmiast lecz w późniejszym etapie życia. Urazy oka będące wynikiem długotrwałej ekspozycji na działanie promieniowania UV, są nieodwracalne, a w większości przypadków symptomy uszkodzenia pojawiają, gdy jest juz za późno.

ŚWIATŁO WIDZIALNE

Światło widzialne stanowi prawie połowę energii emitowanej przez słońce, jest promieniowaniem spostrzeganym przez ludzkie oko. Nadmiar światła widzialnego może wywoływać podrażnienie nieosłoniętych oczu, a z czasem może powodować obniżenie percepcji.

PROMIENIOWANIE PODCZERWONE (IR)

Promieniowanie podczerwone ma większą długość fal niż promieniowanie widzialne i jest przez nas odbierane jako ciepło a nie wrażenia wzrokowe. Jeśli człowiek wystawi się na działanie promieniowania podczerwonego przez dłuższy czas bez odpowiedniego zabezpieczenia zaobserwuje u siebie takie symptomy jak pieczenie.

 

iSpector advanced iSpector sport & leisure iSpector classic

LUDZKI
WZROK oko jako niezwykłe źródło informacji

 

© CERVA GROUP a.s.,
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Design & SEO: Neofema s.r.o.
Redakční systém: Kompletweb.cz