Profesionální ochrana zraku

čeština slovenčina english Polski Русский язык Magyar

OCHRANA
PROTI RIZIKŮM

 

Při pracovních činnostech může dojít k ohrožení lidského oka třemi základními riziky – mechanickým, chemickým nebo rizikem vyvolaným zářením. Některé z těchto rizik můžou působit souběžně, případně může být jedno riziko následováno jiným. Proto je důležité, aby pracovní prostředí bylo z hlediska rizik důkladně zmapováno. Samozřejmě lze identifikovat i další rizika, např. elektrická, tepelná apod. Přesná identifikace rizika je základem pro správný výběr brýlí.UV

Příklady:

  • Mechanická rizika (prach, náraz, pevné částice jako písek, třísky atd.)
  • Tepelná rizika (horké tekutiny, plameny, jiskry)
  • Chemická nebo biologická rizika (kyseliny, rozpouštědla, infikovaná krev, atd.)
  • Záření (ultrafialové či infračervené záření např. při svařování, řezání, pájení, prudké světlo, laser)

I drobná zranění mohou způsobit zdravotní problémy. Stačí jen nepatrné zrnko omítky a může dojít k poškození rohovky.

Podle čeho vybrat správnou ochranu zraku?

Mezi základní požadavky pro ochranu zraku patří rozměry, pevnost, optické požadavky (např. ochrana před rozstřikem roztaveného kovu aj.) a doplňkové požadavky, které uvádí příslušné normy.

Nejdůležitější je identifikovat rizika, která při práci hrozí – např. zasažení očí kyselinou, záření nebo odletující kousky plastu. Poté určete typy ochrany: bezpečnostní brýle, ochranné brýle, krycí ochranné brýle, celoobličejová maska. Na výběr máte z nabídky klasických i módních ochranných pomůcek.

Při výběru pomůcek na ochranu zraku myslete také na možnost nošení dioptrických brýlí. V tomto případě bude vhodnější zvolit ochranný štít, můžete ale vybírat i z ochranných brýlí, pod které se dioptrické brýle vejdou.

 

iSpector advanced iSpector sport & leisure iSpector classic

 
Nejnovější

© CERVA GROUP a.s.,
Všechna práva vyhrazena.

Design & SEO: Neofema s.r.o.
Redakční systém: Kompletweb.cz