Profesionální ochrana zraku

čeština slovenčina english Polski Русский язык Magyar

Ochrana
zraku

Každý den si několik desítek tisíc dělníků při práci způsobí zranění očí, které vyžaduje lékařské ošetření. Jedna třetina zraněných je ošetřováno v nemocnici a více jak 500 z nich znamená absenci v zaměstnání na jeden a více dnů. Většina úrazů je způsobena malými částicemi nebo objekty poškozujícími oko. Např. kovové třísky, prach, cementové částečky odlétávající od nářadí, větrem či od jiného dělníka. Některé z těchto předmětů jako jsou hřebíky, sponky, kousky dřeva nebo kovu mohou proniknout do oční bulvy a nenávratně ji poškodit. Chemické popáleniny jednoho nebo obou očí způsobené postříkáním průmyslovými chemikáliemi nebo čistícími prostředky jsou běžné. Objevují se i tepelné popáleniny očí – svářeči, jejich asistenti a pracovníci v jejich okolí; popáleniny UV radiací ( svářecím obloukem) často poškozují oči a okolní tkáně.

Kromě běžného poranění očí mohou být pracovníci ve zdravotnictví, laboratořích, úklidoví pracovníci apod. vystaveni riziku infekčního onemocnění právě přes oči. Infekční nemoci mohou být přenášeny přes sliznice oka v důsledku přímého vystavení se(např. respirační kapénkou při kašlání, odsávání atd.) nebo z dotyku očí s kontaminovanými prsty či jinými předměty. Infekce může vést k zánětu spojivek, zarudnutí/bolesti oka i jiným závažným onemocněním.

Kontroly na pracovištích by měly vést ke snížení možnosti poranění očí a ochraně před očními infekcemi. Ochrana zraku je vybírána dle konkrétní pracovní pozice/situace a závisí na povaze a rozsahu nebezpečí. Ochrana zraku by měla být vybírána individuálně dle potřeb daného jedince a poskytovat odpovídající ochranu. Měla by být pohodlná a dostatečně umožňovat periferní vidění, je-li to možné. Výběr ochranných brýlí vhodných na danou činnost by měl probíhat na základě vyhodnocených rizik a bezpečnostních předpisů.  

FAQ

 • Co znamená ochrana zraku a obličeje? Ochrana zraku a obličeje jsou ochranné prostředky jako brýle, ochranné brýle, obličejové štíty nebo svářecí štíty, které jsou vyrobeny pro ochranu zraku proti různým typům rizik.
 • Může být používána jakákoli ochrana zraku? NE, ochrana zraku a obličeje musí být vybírána na základě rizik, kterým je dělník vystaven.
 • Jak poznám certifikovaný produkt ochrany zraku a obličeje? Certifikovaná ochrana zraku a obličeje musí být viditelně a čitelně označena výrobcem, aby mohla být jednoduše identifikována. Značka nesmí překážet v zorném poli.
 • Kdy musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci ochranu zraku a obličeje? Zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci ochranu zraku a obličeji kdykoli je zaměstnanec vystaven potencionálnímu riziku zranění očí a obličeje při výkonu práce.
 • Jak řešit situaci, kde má zaměstnanec příliš malý obličej a nesedí mu certifikované OOPP? Výrobci produkují různé velikosti. Ochrana zraku a obličeje se také může lišit výrobce od výrobce. Proto je doporučeno vyzkoušet produkty i od jiné značky či typu, v případě, že ta současná nevyhovuje.
 • Pokud zaměstnanec nosí korekci zraku, je považována za ochranu zraku i při výkonu práce? NE. Brýle vyráběny pro běžné nošení neposkytují stupeň ochrany nutný pro ochranu před riziky na pracovišti.
 • Jaká údržba a péče je považována pro ochranu zraku a obličeje? Je velmi důležité, aby ochrana zraku a obličeje byla udržována čistá. Čištění je velmi důležité v prostředí, kde je nebezpečí zašpinění a zamlžení zorníku a tím pádem ovlivnění vidění. Ochrana zraku a obličeje by měla být kontrolována, čištěna a případně měněna v pravidelných intervalech, aby používaný prostředek poskytoval požadovanou úroveň ochrany.
 • Zaměstnanci pracují na směny. Mohu poskytnout jeden pár brýlí na jednu pozici, ne na zaměstnance? ANO. Nicméně musíte sdílené prostředky desinfikovat po každém užití. Vyjímkou je pokud ochrana zraku musí být pro daného zaměstnanec specificky upravena ( korekční čočky, tvar obličeje apod.).
 • Jak správně uchovávat ochranné prostředky, které jsou používány zřídka? Ochranné brýle by měly být uchovávány v obalu, pokud nejsou právě používány. Brýle moou být uchovávány stejně jako běžné brýle, ačkoli může hrubým zacházením k poškození rámečku, straniček atd.
  Po desinfikování ochrany očí a jejich vysušení by měly být umístěny v suché, prachuodolné krabici, obalu nebo plastikové obálce.
 

iSpector advanced iSpector sport & leisure iSpector classic

 
Nejnovější

© CERVA GROUP a.s.,
Všechna práva vyhrazena.

Design & SEO: Neofema s.r.o.
Redakční systém: Kompletweb.cz