Profesionální ochrana zraku

čeština slovenčina english Polski Русский язык Magyar

Lidský
zrak aneb OKO jako neuvěřitelný zdroj informací

Rohovka (cornea)

Je průhledná část vnějšího povrchu, která kryje zornici a duhovku. Rohovka je zároveň první a nejsilnější čočka optického aparátu, podílí se spolu s přední a zadní plochou čočky na vytvoření ostrého obrazu na sítnici. Předpokladem její průhlednosti je její neustálé zvlhčování.

okoČočka (lens)

4 mm silný orgán zavěšený na řasnatém tělísku. Čočka je průhledná, spojka s více zakřivenou zadní plochou. Její funkcí je lámat paprsky tak, aby na sítnici vznikl ostrý obraz, čímž napomáhá k přesnému vidění.

Zornice (pupila)

Její velikost se pomocí dvou svalových systémů nezávislých na naší vůli může měnit a tím regulovat množství světla procházejícího dovnitř oka. Změna šířky zornic přitom může nastat jak vlivem světelných podmínek (jasné světlo vyvolá jejich stažení), ale rovněž i intenzivních emocí.

Sítnice (retina)

Je tvořena nervy a nervovými zakončeními v podobě tyčinek a čípků (fotoreceptorů). Tyčinky reagují i na velmi slabé světlo, ale nerozlišují barvy. Čípky reagují pouze na silný zdroj světla a rozlišují barvy. Na sítnici je skládán viděný obraz a pomocí zrakového nervu je předáván do mozku.

Lidský zrak aneb OKO jako neuvěřitelný zdroj informací

Zrak je náš nejdůležitější smysl, díky kterému přijímáme až 80% informací z vnějšího prostředí. Samotným orgánem, který zajišťuje vidění je oko. Oči nám zprostředkovávají informace z pásma viditelného světla 400 nm (fialové světlo) až 700 nm (červené světlo). Oko samotné je velmi složitý a dokonale fungující „stroj“, díky kterému můžeme vnímat okolní svět, ale stačí sebemenší poškození oka, případě poškození kterékoli jeho části, což může vést ke zhoršení nebo dokonce ke ztrátě vidění. Měli bychom si proto uvědomit, že oči máme jenom jedny a proto je potřeba si na ně dávat velký pozor.

 

iSpector advanced iSpector sport & leisure iSpector classic

 
Nejnovější

© CERVA GROUP a.s.,
Všechna práva vyhrazena.

Design & SEO: Neofema s.r.o.
Redakční systém: Kompletweb.cz